Zakat Emas dan Perak

Untuk menghitung zakat emas dan perak yang telah tersimpan selama 1 tahun hijriyah. Zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5%.
- Nishab emas adalah 85 gram.
- Nishab perak adalah 595 gram.

Yang dimiliki
Emas gram
Perak gram
Zakat
.:. Zakat Emas gram
.:. Zakat Perak gram
Zakat (jika dibayar dengan uang)
Harga 1 gram emas Rp
Harga 1 gram perak Rp
Zakat Emas Rp
Zakat Perak Rp
.:. Total Rp